LJUDSKE PEVKE
Get Adobe Flash player
ZADNJE NOVICE:

V letu 2014 smo predstavile četrti CD z naslovom NIKOLI PREPOZNO, na katerem so avtorske in ljudske pesmi.
V letu 2014 smo praznovale 15 letnico obstoja ljudskih pevk PUŠELJC!

OBVESTILA:

Samo v letu 2014 smo imele 64 nastopov, to je 801 nastop v 15.letih našega delovanja.

Začetek leta 2013 smo obeležile 690 nastop.
V mesecu januarju smo nastopale na različnih praznovanjih, okroglih obletnicah, v domovih za starejše občane (Ljubljana, Gornji Grad, Velenje…)
V mesecu kulture smo sodelovale na kulturnih prireditvah in snemanjih (koncert Marjana Smodeta v Mozirju, snemanje oddaje gostilna Pr’Francet, likovna razstava galerije Šoštanj).
Razgiban mesec marec smo pričele s potovanjem po Sloveniji (Mirna peč, Zreče, Mozirje, …..)
Mesec april je bil namenjen dobrodelnim koncertom in občnim zborom društev (Prebold-likovna razstava, Ljubljana, Mozirski gaj, Polzela-samostojni koncert, Vrba na Gorenjskem-Markov sejem…)

Nastop v vrtcu na Pragerskem - nove uniforme

Nastop v vrtcu na Pragerskem – nove uniforme

Poletni meseci maj, junij, julij, avgust pa so bili namenjeni naši obletnici 14 let delovanja naše skupine, Florjanov sejem v Trzinu, planinskim nastopom, dobile smo obisk iz Španije, skupina Los Faycanes, s katerimi smo skupaj nastopali v katedrali Gornji Grad, snemati smo pričele 4-cd v Slovenskih Konjicah, pele smo podoknice, bile na raznih ljudskih prireditvah (Zlata žetev-Polenšak, Atomske Toplice, Vranjeva peč,v Bohinju na tržnici-Stara Fužina pa smo imele samostojni koncert). V okviru turistične prireditve Zlato jabolko na Kozjanskem smo zaključile poletne mesece.
September je bil mesec namenjen gostovanju v Avstriji, Maria Sall in preverjenju našega napredovanja v Šmartnem ob Paki – območno srečanje ljudskih pevcev in godcev. Ljudska prireditev (Krašnja, Petrovče, Šmartno ob Dreti).
V jesenskih mesecih smo dokončale snemanje 4-cd-ja, gostovale smo v Cerkljah ob Krki, Vojniku, Zrečah, Vrhniki. Tudi po naši dolini smo priskočile na pomoč s svojimi nastopi na petih prireditvah in zaključile leto z nastopom za diabetike v Mozirskem gaju.

To je bil naš 739 nastop. Veselo smo zakorakale v leto 2014.